Tehlikeli Atık Nedir ?

 

Tehlikeli Atık Tanımı
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha fazlasına sahip atıklardır. (2) Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli değildir.

Tehlikeli Atıklar Neleredir ?
Ülkemizde oluşan başlıca tehlikeli atıklara örnek olarak;
·Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri vb. kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik çevreye zararlı gibi) bulunan ambalajlar)
·Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar)
·Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)
·Yağlı araç parçaları,
·Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstüpü gibi atıklar
·Boya ve vernik kalıntıları,
·Eski piller ve aküler,
·Organik solventler,
·Floresan ve civalı ampuller, kartuş ve tonerler,
·Pestisitler,
·Asbest içeren maddeler,
·Filtre tozları
·Siyanür içeren sertleştirme tuzları
·Metal içeren boya ve fosfat çamuru
·Yağ içeren kablo atıkları
·Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları

Tehlikeli Atıkların Özellikleri
Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16’ncı bölüme göre değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16’ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

• H1 Patlayıcı
• H2 Oksitleyici
• H3-A Yüksek oranda tutuşabilenler
• H3-B Tutuşabilen
• H4 Tahriş edici
• H5 Zararlı
• H6 Toksik
• H7 Kanserojen
• H8 Korozif
• H9 Enfeksiyon yapıcı
• H10 Teratojenik
• H11 Mutajenik
• H12 Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi ile zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde veya preparatlar.
• H13 Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan madde ve preparatlar.
• H14 Ekotoksik

Tehlikeli atığımı biriktirebilir miyim ?
Tehlikeli atık tesis içinde depolama konusunda tehlikeli atıklar tesis içinde geçici depolanabilmektedir.

Geçici depolama için izne gerek var mı ?
Tehlikeli atıkların geçici depolanması, ne kadar süre depolama yapabilirim ? Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 9. maddesinin c fıkrasında belirtildiği üzere Valilikten izin almak gerekmektedir. Şayet üretici ayda bin kilograma (1 ton/ay) kadar atık üretiyorsa ve biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmiyorsa “valilikten izin almaksızın” atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle mükelleftir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir