Acar Atık Yönetimi

Hizmetler

Faaliyet Alanlarımız

Faydalı Bilgiler

Atık Yönetimi ve Atıklara Dair Bilgiler

Atık Yönetimi Ne Demektir?

Atık yönetimi, herhangi bir ürünün aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.

Tehlikeli Atık Nedir ?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında tehlikeli atık tanımı; Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen...

Elektronik Atık Nedir?

Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin...